[freehtml5map id=“3″]

Poland

Another constructed wetland was built for a large agricultural enterprise in the heart of Pomerania (Poland). The project covered the construction of a wastewater treatment plant for a population equivalent (P.E.) of 100. The domestic sewage from more than 80 employees and the agricultural wastewaters are purified by the wetland.
December 2013, from the Newsletter Juchowo-Radacz-Kadzielnia

“The newly constructed wetland. In the fall of 2009, Christian Schulz (engineering company Janisch & Schulz Co. Ltd. /plc, Gambach, Germany) visited Juchowo at the invitation of the Software AG. He explained the function of a sewage treatment plant to us. First drafts were made and it was discussed whether a constructed wetland could be implemented in the courtyard. It was decided to build the constructed wetland. After that, permissions, evaluations and an expert opinion were obtained. At Christmas 2012, we received the building permission; after a long winter, the construction began.
Via a newly created sewer system and a pumping station, the wastewater is drained off into a multi-chambered system in order to preclear it. The fine particles sediment in the chambers and the sewage is then channeled off into a slug feeder. The wastewater is gathered in the chamber and after reaching a certain level, the water is fed by surges into the soil filter basin, which is planted with reed. The water streams out in a clear and odour-free manner and regulates the water balance of the surroundings. The sewage sludge is naturally dried in humification beds. The seeping water is fed into the pre-clarification chambers.
All buildings in Juchowo were connected to the new, extensive duct system (…). The complete plant is designed for the equivalent of 200 inhabitants (P.E.=200). In November 2013, the constructed wetland started to perform its services and had a population equivalent of 100. We have already planned an expansion in order to include a second soil filter.
Constructed wetlands are used globally as they are a formidable solution to the problem of wastewater treatment in rural and peripheral regions. These facilities have an unusually good price-performance ratio, achieved with minimal technical effort. The cleaning efficiency is long-lasting and corresponds to the provisions of the state. The constructed wetlands match the landscape in an ideal way, even if they are large.
(..) The overarching objective of the foundation is to support the activities that do not simply preserve the nature, but those that contribute to the cultural landscape.”

On the Demeter farm in Juchow, a constructed wetland was built that has a population equivalent of 100, Poland

The constant frost in Poland does not influence the purification of water

Here you can find additional information in Polish.

Spółka inżynieryjna Janisch & Schulz mbH

Założenie:1997 jako Janisch & Schulz spółka inżynieryjna – woda i środowisko naturalne GbR, przekształcona w roku 2000 w spółkę inżynieryjna Janisch & Schulz mbH.

Ilość stałych pracowników w siedzibie firmy w Münzenberg: 6

Zakres działalności:

Wszelkie prace inżynieryjne w zakresie planowania i budowy:

  • roślinnych oczyszczalni ścieków
  • instalacji uzdatniania mułu
  • retencyjnych filtrów ziemnych
  • basenów odkrytych do basenów naturalnych

Ponadto wykonywane są studia wykonalności oraz porównania wariantowe wraz z rachunkami porównawczymi kosztów oraz prowadzone są działania informacyjne w celu edukacji w zakresie decentralnego oczyszczania ścieków.

W projektach międzynarodowych do wymienionych powyżej celów dochodzi prowadzony z firmami partnerskimi consulting w całym zakresie problematyki decentralnego zarządzania gospodarka wodną. Należą do tego w pierwszej linii solarne przygotowanie wody pitnej oraz wynikający z tego obieg cyrkulacyjny w gospodarstwie domowym.

Zleceniodawcy:

  • osoby prywatne
  • gminy / związki wodne
  • przedsiębiorstwa przemysłowe
  • biura inżynieryjno-architektoniczne
  • zleceniodawcy międzynarodowi

Roślinna oczyszczalnia ścieków ZhouShan CHRL
Roślinna oczyszczalnia ścieków HuaXin Shanghaj
Roślinna oczyszczalnia ścieków Stallbaum
Roślinna oczyszczalnia ścieków Waizenfeld
Roślinna oczyszczalnia ścieków Heuchling
Roślinna oczyszczalnia ścieków Eveshausen
Roślinna oczyszczalnia ścieków Dorweiler
Trzcinowa oczyszczalnia ścieków – naziemna stacja nadawcza Usingen-Merzhausen

Retencyjny filtr ziemny firmy Söhnergy

Odwadnianie siłami natury oczyszczanie mułu w korytach trzcinowych